Θες υδραυλικό

Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, εγκατάσταση μονού ηλιακού θερμοσίφωνα

Βλάβες ηλιακού θερμοσίφωνα

Οι συνηθέστερες βλάβες ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι:

  • να μην ζεσταίνει το νερό με τον ήλιο
  • να μην ζεσταίνει το νερό με το ρεύμα
  • να πέφτει η ασφάλεια όταν ανοίγετε το ρεύμα
  • να υπάρχει διαρροή νερού
  • να μην βγαίνει νερό από την έξοδο του ζεστού νερού
  • να σπάσει το τζάμι του ηλιακού συλλέκτη

Σε κάθε περίπτωση, επειδή το σύστημα του ηλιακού θερμοσίφωνα είναι πολύπλοκο χρειάζεται έμπειρους τεχνικούς για να αναλάβουν τον έλεγχο και την επιδιόρθωση. Μην προσπαθήσετε να φτιάξετε μόνοι σας την βλάβη, γιατί μπορεί να προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για άμεση βοήθεια και επισκευή σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάσει ο ηλιακός σας θερμοσίφωνας.

 

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Για να αποφύγετε ζημιές με τον ηλιακό σας θερμοσίφωνα συστήνουμε την τακτική προληπτική συντήρησή του, κάθε χρόνο.

Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνεται ο έλεγχος όλου του συστήματος για διαρροές, διάβρωση, συσσώρευση αλάτων, χαλάρωση συνδέσμων και παρουσία σωστής μόνωσης. Επίσης γίνεται συμπλήρωση του αντιψυκτικού υγρού του κλειστού κυκλώματος και αλλαγή της ράβδου μαγνησίου αν χρειάζεται.

Και για την συντήρηση του ηλιακού σας θερμοσίφωνα, εμπιστευτείτε μας για να δουλεύει ο ηλιακός σας θερμοσίφωνας άψογα για πολλά χρόνια!

 

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες

  • Αλλαγή ανοδίου, συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού – 40 € + ΦΠΑ
  • Καθαρισμός των αλάτων, αλλαγή ανοδίου, συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού – 50 € + ΦΠΑ
  • Τοποθέτηση και σύνδεση νέου ηλιακού θερμοσίφωνα – 80 € + ΦΠΑ (χωρίς το κόστος των σωληνώσεων που απαιτούνται για την σύνδεση).